Đây là danh sách tổng hợp một số hệ điều hành được dùng cho các hacker và các chuyên gia bảo mật.
1. Kali Linux: https://www.kali.org/downloads/
2. BackBox: https://backbox.org/download
3. Parrot OS Security : https://www.parrotsec.org/download.fx
4. DEFT : http://www.deftlinux.net/download/
5. Samurai Web Security Framework : http://www.samuraiwtf.org
—————-
–DEEP WEB | SỰ TRỞ LẠI CỦA CHỢ ĐEN SILK ROAD | CHỢ ĐEN DEEP WEB | SILK ROAD 3.0 | CÁCH VÀO DEEP WEB

–10 DỤNG CỤ TRA TẤN GHÊ RỢN NHẤT THỜI TRUNG CỔ | TRA TẤN KINH HOÀNG – KHỦNG KHIẾP – TÀN BẠO

–NHỮNG TRẠNG THÁI CỦA CƠ THỂ TRƯỚC CÁI CHẾT – PHẦN 1

–CÁCH THAM GIA NHÓM HACKER ANONYMOUS | ONIONIRC | ANONYMOUS IN DEEP WEB | JOIN ANONYMOUS | #OP

–TOP 5 HỆ ĐIỀU HÀNH DÀNH CHO HACKER | TOP 5 HACKING OSs | HACKERS OSs

–CÁCH VÀO DEEP WEB AN TOÀN | MẠNG ĐEN FREENET | INSTALLING AND USING FREENT | ANONNYMOUS NETWORK

–DEEP WEB LÀ GÌ | KHÁI QUÁT VỀ DEEP WEB | CÁCH VÀO DEEP WEB | DEEP WEB VIỆT NAM | VNDEEPLINK

—-Liên Hệ —–
https://facebook.com/vndeeplink
https://facebook.com/vndeepad
vndeeplink,vndeep,vndeep link

source