Видео за пилотната онлайн група за курса по NodeJS към Хак България – https://github.com/HackBulgaria/NodeJS-1

Във видеото са засегнати:

* Задачата от 2рата седмица, свързана с HackerNews API и разработването на 4 малки приложения – https://github.com/HackBulgaria/NodeJS-1/tree/master/week1/1-hackernews-scraper

За да се запишете с в онлайн групата, попълнете тази форма – https://docs.google.com/forms/d/16058Dpj4LThwPzeBawHCd5Sl425I3KTpijEDwmzR0Xg/viewform

source