De app gebruikt de JSON API van Hacker News. De “top stories” van Hacker News worden in een ListView getoond. Als je op een artikel klikt wordt start de default browser van je telefoon, die het artikel toont. Tijdens het downloaden van artikelen zie je in de UI het aantal artikelen dat is geladen. je kunt de feed verversen met een menu item.

source